Hotline: (+84) 90 2518940

Đầu Bếp

Đầu bếp chuyên nghiệp tham dự chương trình Top Chef Việt Nam.